Đen laser trình chiếu

Phục vụ chỉ điểm các vị trí trên cao cho các công trình
Khi phóng to điểm sáng laser lên có thể soi đường.
Bao gồm kính vạn hoa nhiều chế độ đèn vũ trường mini gia đình khi hội tiệc.

Hiển thị một kết quả duy nhất